KUNST IN RELATIE TOT ARCHITECTUUR: pagina 1.

achtergronden bij deze opdracht: pagina 1. a


Joseph Johannes (Joop) Visser Personal Home & Vitae

works in glas, stone - Joseph J. - metal & natural materials

Inside / Outside


BINNEN EN BUITEN; KUNST IN RELATIE TOT ARCHITECTUUR

 

Ramen voor de 'Holtena'


- Windows in the 'Holtena' -
Project-begeleiding Drukkerij Douma Dokkum

 

Het 'Holtena' gebouw in Dokkum werd voor de Woning Corporatie Dongeradeel ontworpen door Adema Architecten.
In de ramen van het trappenhuis werden door Joop Visser beeld- en tekstelementen aangebracht.

 

 

 

De beeldelementen zijn digitale bewerkingen van delen van een gravure van Jacob Folkema.
Jacob Folkema was rond 1750 een bekende tekenaar en plaatsnijder, die meerdere gravures van Dokkum en de omgeving van die stad maakte.
Deze Folkema onderwees ook de later beroemd geworden Bolswarder Pieter Tanjé, die hij op het beurtschip naar Amsterdam als schippersknecht leerde kennen.

 

 

 

De letter voor de tekst in de ramen bestaat uit, door de hoeklijn en kozijnen versneden, lettertypen van zeer verschillend karakter. Hiermee is getracht de veelheid van gebruikerstypen van het gebouw niet te zeer te vangen in te nadrukkelijke uiterlijke codes.

 


 

trappenhuis & souterrain

 


 

half-hoog

 


 

top floor

 

Gebouw en ramen werden opgeleverd in 2007

 

De PEILSTENEN

 


Outhouse

Natural Building

Joseph John V. Componist

INDEX