Joseph Johannes ( Joop ) Visser


 

'DE TAFELS'

Klassieke teksten gegraveerd en geëtst in glas, liggend in ijzeren tafels met losse ceramische platen

 

 

 

 

 

 

 

 

'De Tafels' was een zomer-project in het kader van tentoonstellingen van Joop Visser in de tuin van het gemeentehuis van Tytjerksteradiel
en de ommuurde achterplaats van Museum Het Admiraliteitshuis te Dokkum.


 

'Het SCHAAKSPEL van de CASTELEYN'
'Zouct, ende vindt hier, met staden, Acht ende dertigh Baladen.'


Een steengoed gebakken (Jan Dekker, Dokkum), drie dimensionale uitvoering van het raadsel van Matthijs de Castelein in zijn magnum opus:
"De Const van Rhetoriken, 1" ,
uitgegeven vijf jaar na zijn dood in 1555.
Elke staaf heeft op de achterzijde de tekst die op het betreffende veld van het bord, hier het rek, thuis hoort.
De staven kunnen worden uitgenomen en tot balladen worden uitgelegd.

Nopende tSchaeckberd dat vueren staet,
Vvild ghy tsghelijcks maken om dijns zins verlichten
Beghind an tcruce eerst dats minen raet:
Vvant daer af dependéren alle dander dichten.


 

Gedachten over sierbestrating in de tuin van het gemeentehuis van Tytjerksteradiel
een sobere ingreep met leiplaten

 

 


 

'Less Obvious Cairns'
AKTIES IN DE NATUUR

 


 

Linoleum vloer naar patroon uit:

 

"MOTIEVEN VOOR HET TEEKENONDERWIJS ONTLEEND AAN HET AMBACHT." Door P. Hermann & H.J. van Dijk. 1895

Hier toegepast in 2006 in een woning uit 1933

 


 

 

 

soms, na de merke

 

hier hoort de stilte soms het zoemen van een bij
boven wat zaad van zwanenbloemen
als na luidruchtig kwaken 's-ochtends vroeg de kikker zwijgt

beschutte kanten van de sloot gedeeld met scharrelende snippen

soms ook is het zo heet hier dat zelfs de hommel stil valt ­ en
waterjuffers rusten op bewegingloze bladeren van riet

soms

zeker

meestal niet

 

Deze ruimtelijke plakette werd door Joseph J. Visser ontworpen; uitgevoerd door de firma Hankel (enkele details met de hand bijgewerkt door de kunstenaar) ter gelegenheid van de herinrichting van de kruising Froonackerdyk / Baerderdyk bij Easterlittens.
De opdracht werd gegeven door Dorpsbelang Oosterlittens in samenwerking met de Gemeente Littenseradiel en de Provincie Friesland.


Tekst-klank-schaal

 

Beeld bij Gedicht

INDEX