HOME
naar de kalender van het jaar:
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bovenaanzicht kalenderbeelden-groep

Het œuvre van William Shakespeare is mijn ‘psychologisch thuis’.
In het complex mededogen van deze filosofische literatuur en, daarnaast, in de onverhulde intimiteit van Europese kamermuziek vind ik de kern, de voedende waarden en de levensvatbaarheid van mijn menszijn opgetekend.
Andere kernen dan de genetisch doorgegeven en snel herkenbare waarden kunnen eerst door studie veroverd worden; ze vragen daarom om voorrang bij de eigen en wezenlijke verdere ontwikkeling. Moeizame worsteling met het tweede generatie concentratiekampsyndroom maakte dat voor mij tot levens-essentie.
Opmerkelijk bij kamermuziek is dat componisten juist daarin technisch-emotioneel ruimte maken voor nieuwe wegen.
Verwant, en noodzakelijk in het proces van genoemde worsteling, is taal/taalkennis. Het leren en gebruiken van meerdere niet verwante talen – toegespitst op poëzie – en ook muzieknotatie en kleurenleer zijn middelen die toegang verschaffen tot een bredere cultuur – die cultuur waarin andere versmolten zijn.

 

VREEMDSOORTIGE KALENDER: 1995

ODD CALENDAR

UN CALENDRIER BIZARRE

BEFREMDLICHER KALENDER

Overzichte van wat een beeldengroep van papier zou kunnen zijn

Joop Visser VOOR DRUKKERIJ DOUMA DOKKUM ©

een seizoenkalenderNa het wegraken van de 'doka' is in
deze kalender gebruik gemaakt
van een populair computer-
teken/schetsprogramma;


eigenlijk wilde ik vooral proberen
met de stansvorm-ideeën net zo onbekommerd om te gaan als
met krassen in een schetsboeken zo wilde ik dan met de stanslijnen
als uitgangspunt, schetsend een collage maken.Als achtergrond (een omgeving om in te werken) koos ik romantische kamermuziek en een gedicht van Shakespeare.

 

from: THE WINTER'S TALE, Scene III,
Autolycus singing:

 

Zoomed-in op enkele van de pagina's

Lawn as white as driven snow;
Cyprus black as e'er was crow;
Gloves as sweet as damask-roses;
Masks for faces and for noses;
Perfume for a lady's chamber;
Golden quoifs and stomachers;
For my lads to give their dears;
Pins and poking-sticks of steel,
What maids lack from head to heel;
Come, buy of me, come; come, buy, come buy;
Buy, lads, or else your lasses cry;
Come buy.

zoomed-in on the pages

 

 

http://www.hetweer.org/HetWonderlijkeWeer/seizoene.htm#pagina begin


(zelf heb ik de pagina's altijd bedoeld als beelden waartussen het vertoeven een avontuurlijke zwerftocht moet zijn)


papieren beeldjes

 


1993 1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017
hoofdpagina kalenders/main page calendars