"Fàilte gu làrach-lìn oifigeil Urras Fiadh-bheatha na h-Alba"

please go:

http://www.forestry.gov.uk/website/fchomepages.nsf/hp/Scotland

http://www.swt.org.uk/

 

De kunstenaar Joseph Johannes Visser heeft een grote liefde voor de Grampian Mountains (met de Cairngorms) en de Caledonian Forest.

Home in the Cairngorms (oil on panel, ± 120 x 100 cms) a painting by J.J. Visser from the mid seventies

"It had a sublime and solemn effect, so wild, so solitary - no one but ourselves and our little party there. ­ I had a little whisky and water, as the people declared pure water would be too chilling."; een aantekening van koningin Victoria bij een wandeling in de Cairngorms.

Joop: "Ik ben een Europeaan, en dat is voor mij een bewoner van de wereld tussen de tradities van Anatolische en Balkan beschavingen, Iberische en Romeinse beschavingen en de beschavingen van Picten, Scoten en Vikingen, die overigens geen van allen denkbaar zijn zonder voortdurende uitwisselingen met aangrenzende beschavingen en beschavingen van ver buiten die streek. Daarbij voel ik me het meest thuis op de Britse eilanden. Mijn moeder, komend uit de Japanse kampen in Indonesië en levend tussen de dromen over haar kindertijd in Leiden en de verwachting zich na de tweede wereld oorlog te vestigen bij haar lief in Groot Brittanië, voedde me daartoe op; daarnaast heeft iedereen van die meer of minder toevallige gektes en ik heb hier dus ook nog wat genen bij te leen gekregen."

In het werk, zowel in de prenten als in zijn muziek vinden we twee centrale thema's die met die omstandigheden verband houden:
Orpheo & Euridice en Fand & Emer. Onverbrekelijk daarmee verbonden is de fysieke wereld waarin zij leefden, of zo men wil, waarin die verhalen konden ontstaan. De twee beschavingen waaruit ze voortkomen hebben elkaar altijd heel goed gekend.
William Camden; North of the Antonine Wall: 'Howbeit in the approved and best writers they goe all under the name of Caledonians, whom I would thinke to have beene so called of kalled a British word that signifieth hard , and the plurall number maketh kaledion , whence the name Caledonii may be derived, that is to say, hard, rough, uncivill, and a wilder kind of people , such as the Northren nations for the most part are, who by reason of the rigorous cold of the aire are more rough and fierce, and for their abundance of bloud more bold and adventurous. Moreover, beside the position of the climate, this is furthered by the nature and condition of the soile, which riseth up all throughout with rough and rugged mountainers; and mountainers, verily, all men know and confesse to be hardy, stoute, and strong. But whereas Varro alleageth out of Pacuvius that Caledonia breadeth and nourisheth men of exceeding bigge bodies , I would understand the place rather of Caledonia the region of Epirus, than this of ours, although ours also may justly challeng unto it selfe this commendation. Among this was the Wood Caledonia, termed by Lucius Florus Saltus Caledonius , that is, The forest of Caledonia , spreading out a mighty way, and impassable by reason of tall trees standing so thick, divided also by Grampe hil, now called Grantzbaine, that is, the Crooked bending mountaine. That Ulysses arrived in Caledonia (saith Solinus) appeareth plainely by a votive altar with an inscription in Greeke letters , but I would judge it to have beene rather erected to the honour of Ulysses than reared by Ulysses'

De naam Grampians is waarschijnlijk het eerst gebruikt in 1520 door de Schotse historicus Hector Boece als komend van Mons Grampius; de plek, zo benoemd door Cornelius Tacitus bij de beschrijving van de veldslag tussen de Caledonians en Gnaeus Julius Agricola rond het jaar 83

De 'restauratie' van de Caledonian Forest is het grootste ecologische project van West Europa en het ligt Joop Visser zeer aan het hart: "Van naïeve actie tot wetenschappelijk verantwoorde inspanningen van de Forestry Commission; als het maar gedaan wordt.
Trees for Life is een internationale instelling die overal in de wereld werkt. Hier in Schotland kunnen ze, juist door de algemeen positieve instelling van de bewoners en steun van de overheid heel veel ook echt uitvoeren."

"Scientific Research in the Caledonian Forest

Trees for Life has had an ongoing programme of scientific research associated with our conservation work since 1990. Students from several universities, including Aberdeen, Edinburgh, Stirling, Cambridge, Leeds and Bangor have undertaken a series of studies for us, covering a range of subjects.

Because only 1% of the original Caledonian Forest survives, it has been little studied until relatively recently, and consequently much research is needed to provide a greater understanding of the ecosystem. Research is also vital to provide a proper basis for the work of restoring the forest, and we invite any students who are interested in carrying out research to contact us."

http://www.treesforlife.org.uk/

Trees for Life, The Park, Findhorn Bay, Forres IV36 3TZ, Scotland, UK
Tel: +44 (0)1309 691292 - Fax: +44 (0)1309 691155 - Email: trees@findhorn.org
Trees for Life is a registered charity Scottish charity No. SCO21303, and a company limited by guarantee No. 143304
with its registered offices at Forres, Scotland. VAT reg. No. 605079649

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Don't Cut My Hilltops Barren'

1978; etching by Joop Visser

 

 

 

 

 

 

 

please visit: http://www.forestry.gov.uk/