schilderijen in olieverf en aquarel - Joseph Johannes ( Joop ) Visser - prenten in ets en drogenaald

Personal Home & Vitae

The painter of oils of some 120 x 120 cm

 

The lane from Bentley Church to Bury Court Farm

In het jaar (1979/1980) dat Joop Visser aan de opdracht werkte die moest leiden tot een map met hand-ingekleurde etsen, droge naalden, enkele gecalligrafeerde lievelingsgedichten van de opdrachtgevers en een compositie voor piano en chinese-bamboefluit, maakte hij -naaste de film-documentaire (met als gesproken commentaar een compilatie uit het unieke gesprek dat Joop had met de landgoedeigenaar) die werd gerealiseerd in samenwerking met de cineast Ernie Damen- een aantal olieverfschilderijen van landschappen in de directe omgeving en behorend tot het landgoed.

 

Het toen onverharde pad, plaatselijk aangeduid met "the Hollow Road", hierboven afgebeeld, is een deel van de pelgrimsweg die voert langs de kerk en de bron genoemd in 'the doomsday book'.

Hieronder een pad door de bossen die wat verder zuidelijk liggen.

In deze bossen werkte de Forestry Commission GB (www.forestry.gov.uk) in die jaren (rond 1970) aan experimenten met inheemse aanplant van een grote varieteit aan oude Britse (hout)soorten. Veel van de kennis die Joop Visser vergaarde over bosaanplant en de mogelijkheden van inheemse soorten bij landschapsherstel deed hij op door gesprekken met de mensen die daar toen werkten en hem stevig op het pad van landschapsherstel zetten; een weg die tot zijn grote vreugde in begin 2009 aanleiding was tot een briefje van zijn lieve vriendin Kay:
"
Hope you are enjoying this beautiful springtime as much as we are.We are
discovering what we have in the garden and hedgerows every day. At the
moment a splash of daffodils (of course), but in the more secret places wild
primroses and violets - lovely. The South Downs and Weald has just been
given its National Park status 60 years after it was first mooted. It will
effectively prevent the urban sprawl and keep what is left of the
countryside from Winchester across to the eastern side of Lewes. Good."

Als schilder heeft Joseph Joh'n' (Joop) Visser in die tijd zijn pallet sterk verrijkt, wat kort daarna in grote druksels tot uiting kwam. Het gaat daarbij vooral om een groot gebied met paarsen, die onontbeerlijk werden in de Schotse series.

De grafische werkplaats is altijd een aparte ruimte geweest, eigenlijk in die tijd al een relatieve luxe, maar het 'schildersatelier' was in de eerste jaren (vanaf 1970 in Aalsmeer) uiteraard in de woonkamer.
Dat was aanleiding voor 'tussendoortjes' als het "
uitzicht uit het raam"

Actief in de vroege stadia van wat nu 'de milieu beweging' heet, ontstonden er ook schilderijen als:

"Dode Vis"

De voorkeur voor de levende natuur die, in het uitzicht uit het raam, de boom met duif deed winnen van de daarachter verscholen, economisch ongetwijfeld belangrijke, voorrangsweg deed in dit schilderij het onderwerp winnen van de schilderkunst. Dat was een erg belangrijke les voor de verhouding 'leven en werk' in vele facetten.

 

Back

aquarellen

Joseph Johannes (Joop) Visser Personal Home & Vitae

boeken

etsen

drogenaald