official web site since 1997 of the composer, author, poet and visual artist

 Joseph Johannes (Joop) Visser

 

Photographic portrait of the all round artist Joseph J. Visser

 

Name Joseph in Bulgarian Cyrillic(Bulgarian Cyrillic)

 

Sneek, NL; 26 november 1946

1949-1954 De introductie tot de muziek (met name van Frank Martin, Benjamin Britten, Bela Bartok en Igor Stravinsky) door zijn moeder, de pianiste Elisabeth Johanna van Zanten

1954-1969 eerst koorknaap,
daarna het begin van de study piano en compositie bij zijn moeder; vanaf 1958 onder Willem Keessen (voorbereiding tot het Amsterdamsch Conservatorium; Joop slaagde voor het toelatingsexamen in 1964 maar verkoos nog dezelde middag een beeldende opleiding).

1964-1965
'Rijks Normaalschool voor Teekenleraren',
Academieklas, Amsterdam
1965-1970
Rijks Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam
(eerst vrije schilderkunst, later beeldende kunst in relatie tot de architectuur)
1968-1970
avondstudie Academie van Bouwkunst te Amsterdam
1969-1971
specialisatie tot meester drukker manuele grafische technieken bij Jan Forrer, Weesp

1970-heden
gehuwd met Ludi Haantjes

1970-heden
tentoonstellingen over de gehele wereld

1970-1973
vestiging als componist en beeldendkunstenaar in Aalsmeer

1970 - ±1980
diploma Tekenen l.o. en daarmee werkzaam aan
diverse buitenschoolse grafiek cursussen
(dit heeft hij in Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer en later tot 1980 in Sneek, Franeker, Heerenveen en Leeuwarden in losse cursussen gedaan) ,
Hij was leraar tekenen aan
de I.V.O. MAVO te Amstelveen en
de Nijverheidsschool voor Meisjes in Aalsmeer
Gedurende deze periode werkte hij ook als assistent-phonothecaris in de bibliotheek te Aalsmeer en deed hij hand en span diensten voor zowel de Culturele Raad Noord-Holland als de Kulturele Raad Friesland; o.a. voor de 'Kunst in School' projecten. Ook verzorgde en organiseerde hij voor hen gehele tentoonstellingen.


1974-heden
vestiging als componist en beeldendkunstenaar te Easterlittens.
Aanvankelijk met werkplaats en muziekkamer aan huis: Baerderdyk 4, enkele jaren later met de muziekkamer aan huis en elders in het dorp het: Atelier It Plein 19 - het oudste, privé gefinancierd, zelfstandig, grafisch atelier in Friesland voor hoogdruk, diepdruk, vlakdruk en zeefdruk

1985
oprichting i.s.m. Nancy Knaap en Jacob Baars:
'ATELIER IT PLEIN 19 - Oosterlittens/Rotterdam
enige tijd aangesloten bij het LOGA
Landelijk Overleg Grafische Ateliers);
open op uitnodiging voor beeldendkunstenaars, componisten, schrijvers en vertalers.

1980-heden
tevens werkzaam in Groot-Brittanië

1980-1985
docent vrije grafiek aan de Kunst Akademie Kampen

1984- (voor de tijd dat dit bestond)
lid tichting Noordelijke Componisten.

1984-2012
ingeschr. Register van Nederlandse Toonkunstenaars (later genoemd Nederlands Toonkunstenaarsregister); eerst bij de Stichting Nederlandse Toonkunsternaars Raad vervolgens bij Stichting Nederlandse Raad voor Muziek. 2004-2012: Nederlands Toonkunstenaars Register en Nederlandse Raad voor Muziek samen met CNV.

 

1993 - heden
mede oprichter en voorzitter van de
stichting Boek/Werk/Onderzoek

1999 tot 2013
penningmeester en tentoonstellingscurator van het Fries Grafisch Museum, Joure.

Joseph Johannes Visser maakte aanvankelijk vele studiereizen: o.a. de West Europese Barok reis, reizen door Anatolië, Lazio en Toskane, Ierland en Groot Brittanië;
hij reist en verblijft als artist in residence tot op heden in samenhang met zijn werk als beeldend kunstenaar, componist en curator van tentoonstellingen door heel Europa.

In gevolge zijn jarenlange (neven)bezigheden op het gebied van de ecologie ontving hij in 1979 - 1980 een rijks-stipendium voor een verdere studie.

J.J. Visser weet zijn muziek uitgevoerd in Europa, Australië, Japan en Amerika (o.a. door Fredy Langerhuizen-van Zanten, Tom Korf, François Mollinger van Eeden, Louis Levelt, Mirjam Boers, Auke de Boer, Kristina Sandulova en Yurii Khomskii en anderen).
Hij schrijft kamermuziek: vooral voor klavier, stem en mechanische instrumenten en muziek voor carillon (zeer speciaal voor het carillon van het stadhuis van Dokkum en de chime van York minster).

Joop Visser is meester-drukker voor de manuele druktechnieken,
heeft zich bekwaamd in enkele computer- en internet vormgevings programma's en de mengvorm-mogelijkheden van hand- en machine off-set
Hij is sinds 1985 lid (mede-oprichter) van de kunstenaarswerkplaats:
> Atelier It Plein 19 - Oosterlittens/Rotterdam < als zodanig gespecialiseerd in grafische kunst in serie/mappen en kunstenaarsboeken.
De hier uit voortgekomen kunstenaarsboeken met luxe boekbanden waren en zijn te zien op de belangrijkste boekkunst presentaties en biennales in Europa, Azië en Amerika (o.a. Buchkunst Biennale Horn - veelal daar werkzaam als artist in residence - Österreich; Seoul Bookfair, Gutenberg Museum Mainz, Biennale Vilnius)

Joseph J. Visser schrijft essays met betrekking tot zijn vak en poëzie.
Hij vertaalt gedichten uit het Latijn, Middeleeuws-Frans, M-Italiaans, M-Spaans, Vroeg-Gael en Oud-Engels - modern Italiaans, Engels en Bulgaars.
Uitgaven van poëzie bij o.a. Edition Thurnhof, Horn, Österreich (zoals de drietalige, oorspronkelijk Engels met vertalingen in het Nederlands door hemzelf, en het Duits door Gabriele Wilde, uitgave van 'One for the Road, 500 lines for the Grandchildren of Elinas')
Zijn vertalingen uit het Bulgaars in het Engels en Nederlands van Geo Milev's episch gedicht 'Septemvri' (Duits van Monika Götze) is gepubliceerd als gezamelijk project van 'Atelier It Plein 19' en 'carpe plumbum' Leipzig.
Essays werden gepubliceerd in internationale vakbladen en compendia (o.a. Forum Book Art, Hamburg).
Joop is aanwezig of wordt vertegenwoordigd op de Frankfurter Buchmesse, Frauenfelder Buchmesse en de Leipziger Buchmesse.

 


zelfportret van de kunstenaar in relief
(zelfportret-penning gemaakt door de kunstenaar)

 

 

Als een gevolg van een Brits georiënteerde opvoeding is het merendeel van de gedichten van Joseph J. Visser oorspronkelijk in het Engels geschreven.
Vertalers van zijn werk zijn: Duits, Wibke Bartkowiak, Monika Götze (die ook veel van zijn essays uit het Nederlands vertaalde) en Gabriele Wilde;
Fries: Jantsje Post; Nederlands: Oep Elbers en J.J. Visser zelf, en Bulgaars: Margarita Peeva


born: Sneek, NL, 26-11-1946

1949-1954 Introduction to music by his mother, the pianist Elisabeth Johanna van Zanten
(focus on Frank Martin, Benjamin Britten, Bela Bartok and Igor Stravinsky.

1954-1969 First a choirboy, then studied piano and composition under his mother;
and (since 1958) under Willem Keessen.
1964 A positive test to start a study at the Amsterdam Conservatory.

Chose to study visual arts ; never left (composing) music.

1964-1965
'Rijks Normaalschool voor Teekenleraren', Academieklas, Amsterdam (pre academic drawing classes)

1965-1970
Rijks Academie van Beeldende Kunsten, Amsterdam:
3 years department of Fine Arts; painting and graphic arts, and 2 years dep. Art related to Architecture (State Academy for Fine Arts Amsterdam)

1968-1970
evening classes Academie van Bouwkunst Amsterdam
(Amsterdam Academy for Architecture)

1969-1971
specialised as a master printer (etching and lithography) under Jan Forrer, Weesp

1970 married to Ludi Haantjes,

1970 - ±1980
Holding a degree in teaching in primary schools Joseph taught in graphic courses in the Netherlands and was a drawing teacher in schools in Amstelveen and Aalsmeer.

In 1972/73 he was a first lybrary assistant for gramophone records in Aalsmeer.
He has assisted in, and has organised many exhibitions for Provincial Arts Councils (both in the provinces Noord-Holland and Friesland), and was involved in the 'Arts in Schools' projects.

1970-onwards
living and working as a visual artist and composer first in Aalsmeer, since 1974 in Easterlittens, Joseph had a few hundred international presentations in biennales, triennials, group- and solo exhibitions, and has been involved in artist in residencies in Blgium, England, Germany, Austria, Lithuania and Italy.


Having the studio and music room at home first, this changed in 1981 when starting the printers workshop and studio Atelier It Plein 19 (all printing techniques) in Friesland; privately owned and financed.
This studio made an international name as ATELIER IT PLEIN 19- Oosterlittens/Rotterdam when working with Nancy Knaap and Jacob Baars (in private projects) as a studio and publishinghouse for artist's-books (member of LOGA, the organisation for print workshops in The Netherlands. The Atelier's artists'-books, elaborate in every way and from every angle, were in exhibitions, and are in collections all over the world (private and institutional; Collectie Nederland, Smithonian Institute, America, Österreichische National Bibliothek, Wien Österreich, Javoro Bibliothek, Burgas, Bulgaria.
The studio was and is open on invitation for visual artists, composers, writers and translators.

Joseph frequently works in Great Britain.

1980-1985
tutor at the Academy for fine Arts, Kampen (fine-arts & grafics dep.)

1984-2012
registered as a composer in the 'Register van Nederlandse Toonkunstenaars'.

Joseph when at the piano at the Gini Tamboer Studio in Amsterdam

Joop is a designer, sculptor and painter of watercolours and oil paintings.
His music is played in Europe, America, Australia and Japan (by Fredy Langerhuizen van Zanten, Tom Korf, François Mollinger van Eeden, Louis Levelt, Kristina Sandulova, Yurii Khomskii, Auke de Boer, Mirjam Boers and others).
He is a writer of chamber music and theatrical (chamber) drama.
Specialises in composing for early keyboard instruments, piano and carillon (for the grand instrument of Saint Martin's church in Groningen and it's much lighter 'sister' in the town hall of Dokkum as well as for the 11 bell chime of York Minster).

As a result of his (side)studies in ecology he was rewarded with a governamental grant in 1979-1980 for a further study in this field.

He is an 'old school' master printer (manual printing techniques) & works with computer related techniques (especially all possible off-set pre press and printing methods, plasma cutting and laser burning.


Since 1975
writer of poetry and dramatic play in English and Dutch (translated into German, Bulgarian and Frisian), writer of studies on artists'-books, translator of poetry (Latin, Mediaeval-French, M-Italian, M-Spanish, Old English and Early Gael into Dutch and modern English, and Bulgarian into Dutch and English)
2003: publication of 'FÜR DIE STRASSE UND ANDERE ORTE' / 'ONE FOR THE ROAD' / 'VOOR ONDERWEG EN ELDERS', (übersetzt von Gabriele Wilde) Edition Thurnhof, Oxohyph 2003.4 (ISBN 3 900 678 68 5),
The subjects that he writes essays on are artists'-books and their history and music.
His work has been published in the Netherlands, Germany, France and Austria, many of the essays were in international magazines.
His work is represented, on the Mainzer MiniPressen Messe, the Frankfurter Buchmesse, Frauenfelder Buchmesse, and the Leipziger Buchmesse.

Joop Visser has organised and made over 200 (national and international) exhibitions with the works of collegues.
1999-2013 he was treasurer and exhibition curator of the Frisian Graphic Arts Museum, Joure.

Since 1993 he is co-founder and chairman of the Book/Work/Research Trust.

The artrist Joseph J. Visser in front of the linotype machine in the Museum he was for some 13 years the curator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuart Weathered Old tartan

 

Tartan

 

 

 

 

 

 

 

HOME

Joseph Johannes (Joop) Visser
was and is a jury-member for exhibitions and prices (art and artist's-books)

Joop was en is jurylid in commissies voor internationale boekkunst-biennales en beeldendekunstprijzen en lid van voorbereidingscommitees voor (internationaal reizende) tentoonstellingen. Zoals voor het 'best verzorgde Friese Boek' / Lieuwe Print (Leeuwarden), kindertekeningen WWF,
de Internationale Senfelder Prijs voor Lithografie (Offenbach, Duitsland) en de Artist's-Books Triennial, Viulnius, Lithuania.

The artsit Joseph J. Visser in a black suit standing in front of one of his paintings

 

Voorslag voor beiaard

 

'Joop Visser' as a name is something like Tom, Dick, or indeed Harry with the Family name Smith or Brown: so beware and keep to the real stuff!

This real Joop Visser is not related to a popular Dutch singer Jacob Herman Frederik Fischer (Utrecht, 18 april 1938), Jaap Fischer, working under the name Joop Visser since 1976.

These pages' real Joop ("my mother called me so since november 1946") has a passport with 'Joseph Johannes Visser' in it; the 'Visser' being a step-father makes that no relation to any Visser.

Geen relatie tot Jacob Herman Frederik Fischer (Utrecht, 18 april 1938), die eerder onder de naam Jaap Fischer en vanaf 1976 onder de naam Joop Visser studentikoze liedjes ten gehore brengt.

Overigens is Joop's "Visser" een papieren-stiefvader-relatie en is er dus geen familierelatie met Vissers anders dan een tijdelijke via de moeder.

 

Van de zeefdrukken, 'The Sonnets', uit de tachtiger jaren van Joop Visser is er slechts één vindbaar, de anderen zijn verdwenen.
Dat geldt ook voor een serie hoogdruk prenten gelijkend op de serie 'Love Opaque' die in bezit zijn van Nancy Knaap).
De zeefdrukken zijn echt verdwenen; de hoogdrukken zijn in de trein blijven liggen - directe naspeuringen ten spijt -en "nooit gevonden"
Het laatste gebeurde vlak voor de opening van een tentoonstelling waarop ze te zien zouden zijn geweest.

Ernstiger dan dit verlies was de diefstal van het boekje 'JULIA', de gedichten cyclus van Robert Herrick, in perkament gebonden geheel met de hand gecalligrafeerd, elk gedicht voorzien van pagina groote (soms zelfs een dubbel pagina) collage.

the book 'Upon Julia'

This book has, sadly, be stolen & even more sadly; it has never been returned.
Please report it if you come across this, indeed unique booklet. Upon Julia, gemaakt door Joop Visser en gebonden door Nancy Knaap

Boek met alle gedichten van Robert Herrick betreffende Julia. Spitselband met bestoken kapitalen in vol perkament op eikenhout, platten en losse schutbladen handgemarmerd, ±. 70 collages paginagroot en dubbelpaginagroot o.a. van antiek behang, Japans papier en delen van poesieplaatjes, de teksten handgeschreven ong. 140 pagina's 15,5 x 12 x 4 cm Zerkall Bütten 1 ex 1993.
Het werd gestolen uit een tentoonstelling in de molen van Anjum in 1994, van de diefstal werd aangifte gedaan bij de politie in Dokkum.

'The Sonnets', The one and only silk screen print left in the private collection

if not mentioned otherwise all pictures made by, and @ Joseph J. Visser

museum of missing and older pages