shop page 1

2nd page ; te koop for sale;  pagina 2

 winkel pgina 1

on side 1 music, etching, and dry point - ets, droge naald, en muziek op pagina 1

de Galerie van het atelier (2)

originele prenten van
Joop Visser.

Het is mogelijk prenten te bestellen per e-mail:
itplein19@planet.nl

Prijzen inclusief btw;
verzending in overleg en uitsluitend na betaling.

the Gallery of the workshop (2)

original prints from the artist
Joseph J. Visser.

e-mail orders are possilble:
itplein19@planet.nl

Prices include vat, re-mail informs on sending conditions
sending only after payment (in Euro) has come in.'
Boer bij zijn vee op het dijkje'

Dit vergrote detail van de prent hieronder toont wat meer van de tekening, die bij een droge naald toch altijd vooral uit suggestie bestaat.
The enlarged detail shows just a bit more of the drwing. In a dry point the actual drawing is suggested more than anything.


Aantekening van de kunstenaar bij dit prentje:
"De onverharde trekdijkjes langs de 'Ljouwerter- en Boalserter feart' bij Easterlittens werden verpacht/verhuurd om schapen op te houden, er stonden wel eens 'pinken' en een enkele pony en er werd gebruik van gemaakt om van de ene wei naar de andere te komen zonder over de openbare weg te gaan; zo waren er dammetjes naar percelen die nu vrijwel allemaal weg zijn. Wanneer vee wat 'aftrapte' kwam er heel veel puin bloot, maar vooral een geschiedenis in tegelbrokken en potscherven.

'Op de trekweg'
'On a towpath'

- Droge naald (van zink getrokken) gedrukt door de kunstenaar, 10 exx., 1979
Gesigneerd, genummerd en gedateerd
prent 4,3 x 11,7 cm, samen op vel met prent hieronder: Hahnemühle etspapier 56 x 39 cm (losgesneden verkrijgbaar, wat de papiermaat halveert)
als bij een oplaag van 10 in drogenaald op zink gebruikelijk zijn de afdrukken tamelijk ongelijk aan elkaar

- Dry point (from zink-plate) printed by the artist, signed and numbered, 10 exx., printed 1979
signed, numbered and dated
print 4,3 x 11,7 cm, together with the next print on Hahnemühle etching-paper 56 x 39 cm (can be seperatly puchased, which would make a sheet measuring half of that)
as cannot be avoided in an edition of 10 from zink, the prints are (just a bit more) slightly differing in quality, than in etching would be the case

'Op de trekweg': 70,- + 13,30 btw/vat total: 83,30 Euroboth upper and lower print, together on one sheet as mentioned: 110,- + 20,90 btw/vat total: 130,90 Euro :beide prenten boven en onder op het genoemde papierformaat


'een klein hoogteverschil'

 

'slight differences in hight'

 

- Droge naald (van zink getrokken) gedrukt door de kunstenaar, 10 exx., 1979
Gesigneerd, genummerd en gedateerd
prenten 1,8 x 3 cm en 2,5 x 3 cm, beide samen op een vel met de prent hierboven: Hahnemühle etspapier 56 x 39 cm
(losgesneden -deze twee blijven bijelkaar met hun gezamelijk onderschrift- verkrijgbaar wat de papier maat halveert)
als bij een oplaag van 10 in drogenaald op zink gebruikelijk zijn de afdrukken tamelijk ongelijk aan elkaar

- Dry point (from zink-plate) printed by the artist, signed and numbered, 10 exx., printed 1979
signed, numbered and dated
prints 1,8 x 3 cm, and 2,5 x 3 cm, these both together with former print on Hahnemühle etching-paper 56 x 39 cm
(can be seperatly puchased -these two stay together with their signature etc.-, which would be than on half of the papersize)
as cannot be avoided in an edition of 10 from zink, the prints are (just a bit more) slightly differing in quality, than in etching would be the case

'dam': 70,- + 13,30 btw/vat total: 50,- + 9,50 btw/vat total: 59,50 Euro


'Oevergewas' - 'Growth on Waterside'
(en verstoken hokkeboel - and hidden cots)

- Droge naald (van zink getrokken) gedrukt door de kunstenaar, 10 exx., 1979
Gesigneerd, genummerd en gedateerd
prent 6,8 x 11,7 cm, samen op vel met prent hieronder: Hahnemühle etspapier 56 x 39 cm (losgesneden verkrijgbaar, wat de papiermaat halveert)
als bij een oplaag van 10 in drogenaald op zink gebruikelijk zijn de afdrukken tamelijk ongelijk aan elkaar

- Dry point (from zink-plate) printed by the artist, signed and numbered, 10 exx., printed 1979
signed, numbered and dated
print 6,8 x 11,7 cm, together with the next print on Hahnemühle etching-paper 56 x 39 cm (can be seperatly puchased, which would make a sheet measuring half of that)
as cannot be avoided in an edition of 10 from zink, the prints are (just a bit more) slightly differing in quality, than in etching would be the case

'Oevergewas': 90,- + 17,10 btw/vat total: 107,10 Euro


both upper and lower print, together on one sheet as mentioned: 160,- + 30,40 btw/vat total: 190,40 Euro :beide prenten boven en onder op het genoemde papierformaat


'Oude boerderij met windkering'

'Older farmbuilding with Windbreak'

- Droge naald (van zink getrokken) gedrukt door de kunstenaar, 10 exx., 1979
Gesigneerd, genummerd en gedateerd
prent 6,8 x 11,7 cm, samen op vel met prent hieronder: Hahnemühle etspapier 56 x 39 cm (losgesneden verkrijgbaar, wat de papiermaat halveert)
als bij een oplaag van 10 in drogenaald op zink gebruikelijk zijn de afdrukken tamelijk ongelijk aan elkaar

- Dry point (from zink-plate) printed by the artist, signed and numbered, 10 exx., printed 1979
signed, numbered and dated
print 6,8 x 11,7 cm, together with the next print on Hahnemühle etching-paper 56 x 39 cm (can be seperatly puchased, which would make a sheet measuring half of that)
as cannot be avoided in an edition of 10 from zink, the prints are (just a bit more) slightly differing in quality, than in etching would be the case

'Oude boederij met windkering': 90,- + 17,10 btw/vat total: 107,10 Euro
Joseph Johannes (Joop) Visser Personal Home & Vitae

INDEX