EMA SHIN - The Doctrine of Signatures; maar laten we vooropstellen: een beeldend kunstenares die zich met buitengewone vaardigheid bedient van het grafisch medium 'de houtsnede'; de titel van het hoofdwerk in deze tentoonstelling, het kunstenaarsboek 'SOFT ALCHEMY' geeft voor die benadering voldoende aanwijzing.

De met soepele hand over het voorblad gestrooide bloemen geven vóór alles een grote liefde voor de natuur aan; een liefde voor de verschijningsvormen, de fijnzinnigheid van de voorstelling waar het de details betreft wordt zeker niet overschaduwt door een voordringende schematisering van onderdelen, maar geeft adem aan de ruimtelijke plaats die de (ook zeker wel ornamentieke) plantonderdelen hebben in hun aardse gebondenheid.

De Japanse, in Australië wonende en werkende kunstenares Ema Shin heeft zich in technische zin gespecialiseerd in de meest klassieke der grafische technieken: de houtsnede.
Daarbij laat ze het nadrukkelijk niet bij de zuivere kunst van het snijden van de drukvorm, maar heeft ze vooral ook een bijzondere aandacht voor de manuele druktechnische mogelijkheden van de hand-ingekleurde houtblokken op een grote varieteit van Oosterse traditioneel-handgeschepte papiersoorten.

Eigenlijk moeten we, eerder dan 'op' het papier - zoals dat in de Europese traditie gebruikelijk is, met onze boekkunst die 'schoon en weerdruk' als economisch zaligmakend kent - eerder 'in' het papier zeggen.
De voor dit doel gevochte Oosterse handgeschepte handdruk-papieren, de inkten (in haar geval vrijwel totaal op waterbasis), en de druktechnieken die de (in feite eerder handbeschilderde dan met een inktrol egaal 'opgerolde') geinkte blokken hun kleur totaal (en ja, ook daar weer kan genuanceerd worden) door het papier doen komen werken alle samen in de hand van de kunstenaar om tot een volstrekt uniek resultaat te komen.

Bij deze werkwijze gaat het niet om de zuivere gelijkheid van elke afdruk binnen een oplage (waarvoor in het voortraject, van snede tot papier- en drukperskeuze dus al noodzakelijke artistieke concessies zijn gedaan), maar om het individuele en unieke kunstwerk dat bij elke handeling direct gestuurd wordt door de wil om tot de uiteindelijke, zuivere en alleen door de kunstenaar gewenste expressie te komen. Hoezeer dit het geval is in het werk van Ema Shin wordt eigenlijk vooral duidelijk in de mate waarin zij die technische benadering, om volstrekt artistieke reden, vol zelfvertrouwen verlaat en feitelijk iedere andere door haar op dat moment noodzakelijlk geachte techniek inpast om tot haar resultaten te komen.

Gezien de papieren die ze gebruikt mag het niet verbazen dat 'urauchi', wat wij kennen als 'chine colle', een belangrijk onderdeel van haar werkkapitaal/uitdrukkingsmogelijkheden uitmaakt.
In deze techniek worden buitengewoon dunne en doorzichtige deel-papieren (wij kennen dat onder de overigens volkomen verkeerde naam 'rijstpapier') bedrukt en daarmee opgeplakt - of vooraf bedrukt en dan opgeplakt, of opgeplakt over bedrukte gedeelten en dan als het ware overdrukt.

Een bijzondere ontwikkeling is die die ze maakte door de stap te doen van het platte vlak naar ruimtelijke objecten en installaties; in deze tentoonstelling is er niet echt de mogelijkheid om zulks tot zijn recht te laten komen, maar met de opstelling 'My Garden' in de midden vitrine is een suggestie gegeven.

Bij die objecten gaat ze tegelijk ook de grens van de enkele houtsnede techniek geheel over en gebruikt ze ook alle mogelijkheden die ze middels weven en textielbedrukken heeft veroverd; haar weefsels (u vindt ze op het internet eenvoudig middels haar open Face Book pagina EmaShinArt) zijn overigens bewonderenswaardig vakkundig; dit vooral doordat ze werkelijke studie van de technieken met veel doorzettingsvermogen aanpakt en volvoert.

-

Waar het die 'Doctrine of Signatures' betreft - een poging tot classificatie van (geneeskrachtige) kruiden aan de hand van vorm, reuk en/of kleur en boven- dan wel ondergronds voorkomen geassocieerd met menselijke en dierlijke lichaamsdelen, -kanalen, vaten en organen - ; in Ema Shin vinden we een geheel open geest, die veel van wat er op dat gebied sinds Galen (ongeveer het jaar 170), maar meer nog sinds de publicatie van 'Signatura Rerum' van Jacob Boehme in Europa tot een totale filosofie is uitgegroeid - en wat we over de gehele wereld aantreffen aan pogingen om aan de hand van tekenen uit de natuur onze gezondheid in stand te houden - met of zonder astrologie; van het oude China, tot Kabballa en van het vroegste Perzië tot de hedendaagse oorspronkelijke bewoners van Australië. We vinden in Ema Shin eerst en vooral iemand die uit de poëzie van deze nogal omstreden (in ieder geval bestreden alle aanhangers van uiteraard steeds andere aspecten van deze filosofie elkaar in alle eeuwen) geneeskunde een fantastisch werkterrein heeft gemaakt, waarin ze op bijzondere, en zeer persoonlijke wijze tot uidrukking kan brengen wat haar als kunstenaar raakt: bewondering en liefde voor de natuur, die natuur die ze vooral de laatste jaren zo uiterst kwetsbaar weet.

 

 

Joseph John V. Componist

INDEX