2011

Grafisch Atelier Kampen in het Grafisch Kabinet, Joure


De 6 huidige werkgroepleden van het Grafisch Atelier in Kampen;
huidig, want het
Grafisch Atelier Kampen werd opgericht in 1983 en bestaat dus al meer dan 25 jaar en heeft zo al vele werkgroepen gekend.
Werkgroepen die steeds weer uit welhaast onvermoeibare jonge kunstenaars bestonden, die het atelier werkelijk tip top in orde wisten te houden, het uitbreidden en verbeterden, met hun tijd meegingen en andere kunstenaars (van de verschillendste soort) wisten te helpen en te inspireren en tegelijkertijd een voortdurende voeling hielden met de maatschappij om hen heen.

Deze werkplaats voor grafische kunstenaars ontstond uit de nadrukkelijke behoefte om naast de academie een eigen ruimte te hebben, waar naar eigen inzicht kon worden gewerkt aan eigen projecten; een plek waar je ongeremd door betweterij van docenten en werkplaatsassistenten alles volledig kon geven in schier oneindige en nachtelijke inspanningen die dan konden falen zonder enig gezichtsverlies. Een echt héél belangrijke plek, zo'n echt eigen atelier. Echter (ik, J.J. Visser en toen docent grafiek) stond er letterlijk naast toen de eerste wensen werden geformuleerd) belangrijker in eerste instantie was de behoefte om "gewoon door te kunnen werken, buiten de reguliere uren"; kijk en dat is nou die rare werkdrift waar je kunstenaars aan herkent. Terwijl in Nederland de kunstscholen steeds meer dienden te gaan lijken op het verdere onderwijs en dus vaste lesblokken in vaste lestijden opgedeeld gingen hebben, merkten de studenten vrijwel onmiddelijk dat dat niet voldoende zou gaan zijn voor de werkelijke ontwikkeling die ze op hun leeftijd dienden door te maken. Toen de illegale maar oogluikend door de directie toegestane verblijven in de werkplaatsen het academiegebouw verzekeringstechnisch niet meer konden worden toegestaan moest er echt iets worden gedaan. Het eerste groepje werd geboren uit de toch al altijd bij elkaar en op de vreemdsoortigste plaatsen 'atelier' houdenden en ze waren meteen zo slim om in te zien dat ze een soort 'verdediging' van vrienden nodig hadden om 'hun plek' in de maatschappij zeker te stellen; dat lukte vrijwel meteen en tot op de huidige dag is er een hechte samenhang met de vrienden van het atelier.
Bij de viering van het vijfentwintig jarig bestaan sprak ik ter verklaring van de voortdurende aanwezigheid van grafiek in de wereld, waarvan ik zeker wist dat het Grafisch Atelier Kampen daar aan bijgedragen had en dat zou blijven doen, de volgende woorden:
"Prenten zijn als een voetspoor van een onbekende, wanneer je verdwaalt in het bos rond loopt. Ze vergroten de kans dat je heelhuids uit het bos komt. Prenten maken het voor kunstenaars iets makkelijker om te overleven" Het zou mijn dankbaarheid aan deze kunstenaars moeten hebben uitdrukken.

Wetende dat het hen zelf zeer wel gegeven is iets over zichzelf en hun werk te zeggen, geef ik hieronder slechts hun eigen teksten weer:

Jan van Driel (1950) is de landschapsschilder van het collectief, een begenadigd realistisch schilder die sinds jaar en dag de nabije omgeving van zijn woonplaats Kampen verkent in aquarel en olieverf. In zijn lino's en zeefdrukken vertaalt hij stille landschappelijkheid in een teer kleurenpalet, ook speelt hij met de belijning van slooppanden en bouwconstructies.

Renze Koenes (1963) schildert en tekent stillevens; alledaagse onderwerpen die vanuit een grote liefde voor de vorm een sterke stilering ondergaan. Stofuitdrukking en ruimtelijke suggestie worden ondergeschikt gemaakt aan een onderzoek naar vorm, kleur, licht, donker en ritme.

Titus Rudolphy (1965) werkt abstract. Zijn werken ontstaan procesmatig, hij werkt niet in oplage maar wel vaak aan een
kleine serie prenten tegelijk, die daardoor uiteindelijk aan elkaar verwant zijn. Zijn werk gaat over het samenspel tussen de kunstenaar, de materie en de inkt als middel en de toegepaste drukmethode.

Inez Koning (1969) houdt zich bezig met landschappen, stadsgezichten en tropische vissen. In haar zeefdrukken herschikt zij in vele lagen de uit haar foto's afkomstige beelden. Hierbij ontstaat een schilderachtigheid die de verlaten droomwereld in haar werk versterkt.

Aleks Deurloo (1975) is lid van het fameuze striptekencollectief Lamelos. Hij maakt onder andere strips, tekeningen, boekjes en zeefdrukken en een klein beetje typografie.

Jet van der Horst (1982) is actief als zelfstandig illustrator, waarbij het accent ligt op schilderen in acryl. Daarnaast maakt ze grafiek. Zij werkt voornamelijk in opdracht. Het werk wat op die manier ontstaat, heeft een opvallend autonoom karakter. Hierdoor blijft het ook buiten de context van de opdracht opvallend goed overeind.
In 2008 verzorgde Jet van der Horst het ontwerp van de Decemberzegels van TNT Post, huisjes in de sneeuw.

In de loop van haar 25-jarige bestaan is de functie van het Grafisch Atelier in Kampen uitgebreid van werkplaatsvoorziening naar een plek waar kunstzinnige ideeën zich ten volle kunnen ontwikkelen. Op de tentoonstelling in Joure worden niet alleen prenten getoond maar ook andere producten die in de loop van het bestaan van het Atelier in Kampen zijn gemaakt. Hierbij kan men denken aan de verschillende druktechnieken zoals hoogdruk en zeefdruk, maar ook aan bijzondere dragers voor de prenten, waaronder boekjes, kalenders en kunstcadeau's.

Grafisch Kabinet
t/m 30 juni