page in the official web site since 1997 of composer, author, poet and visual artist Joseph J. Visser

 Matas Duda


"oplichtend"

 

De tentoonstelling van grafiek van Mata Duda
in het
Fries Grafisch Museum
Sept/Okt 2013

 

Er worden ons uiterst complexe tegenstrijdigheden voorgelegd;
slechts ten dele voorkomend uit technische aspecten van het gekozen medium - en dan mogelijk dat juist doordat ook die techniek niet rechtuit, maar juist doorsneden door andere technische mogelijkheden van het 'etsen', de hoofdbezigheid hier, wordt gebruikt.

Tegenover de nadrukkelijke zwaarmoedigheid, voortkomend uit de nergens sprankelend gebruikte witten in de afdruk van de plaat, staan de ogenschijnlijke onderwerpen: de vaak zelfs sterk als zodanig benadrukte trivialiteiten van het dagelijks bestaan.
Bij de beschouwing gaan mijn gedachten vrijwel meteen naar de schrijnende beperkingen die Dostojevski de dromende mens geeft ten aanzien van de verwerkelijking van die dromen: 'Een mens verkrijgt nooit meer dan hij dromen kan'.

Het werk van Matas Duda, kunstenaar en docent typografie en boekverzorging aan de Academie van Vilnius, Litouwen, laat zich lezen als dagboek - niet zozeer een dagboek van de vluchtigheid, maar een dagboek dat in wolken van groot volume het overweldigend gewicht van de banale dagelijkse dingen in al zijn zwaarte op de kijker laat neerdalen, hem als het ware omhult, verstikt bijna, om slechts hier en daar een luchtgat te tonen in de nabijheid van de tastbare objecten.
Niet de ruimte geeft adem, maar de dagelijhkse dingen geven dat en zijn daarmee houvast voor de verstikte ziel.

 

etchings/mixed with drypoint

Midden wand met etsen van matas Duda

 

Boekenpers bij ingang van de ruimte met expositie van etsen van matas Duda

 

Ets met moersleutel

 

Linkerwand met etsen van de Litouwse kunstenaar Matas Duda

Fries Grafisch Museum

 

Grafisch Kabinet

 

See Matas Duda on Facebook

Ets met voorstelling van ruimte van Matas Duda

 

 

 

HOME

museum of missing and older pages