2009

21 november - 8 januari: Rob Schotsman met Nieuw-Realistische tekeningen.

 

Het is mogelijk een niet te ontkomen wetmatigheid dat kunstenaars die in de gebondenheid van de opdrachtsituatie succesvol kunnen werken vrijwel geheel verborgen blijven achter de opdrachtgever, het museum en de campagne waarvoor ze werken. Zo ging het Vargas, die toch in belangrijke mate vormgaf aan een generatie en zijn smaak en zo gaat het vele anderen.
Friesland, alweer meerdere jaargroepen van de CHN en bezoekers van het hoofdgebouw in Leeuwarden, heeft reeds enkele jaren geleden kennis kunnen maken met de onontkenbaar aanwezige forse formaten wandschilderingen van Lovis van Poeteren en Rob Schotsman.

De laatste - kunstenaar Rob Schotsman uit Amsterdam, geboren in 1944 in Arnhem - heeft nu een presentatie van tekeneningen in het Fries Grafisch Museum in Joure. Misschien voor enkelen ook een aanleiding om op de tweede verdieping van de nieuwe vleugel van de CHN aan de Rengerslaan het reusachtig en sfeervol stadsgezicht op Leeuwarden te bekijken.

 

Terwijl hij op jonge leeftijd, bijna weggestopt in een klein privé atelier, begon met pentekeningen in een surrealistische stijl en het inkleuren van strips, overigens zeer beroemde strips, is een deel van zijn omvangrijk oeuvre ongemerkt bij iedereen bekend.
Rob Schotsman's werk, en dan vooral het werk in opdracht, heeft iedereen gezien in de vorm van de realistische landschappen die de achtergrond ('backdrops') vormen van 'Het Zwitserlevengevoel', en de reklames voor Canon, Mitsubishi en Heineken. Deze kunstvorm, de kunst gemaakt in opdracht en 'in situ', kent in onze tijd verbazingwekkend weinig publieke waardering.
Nicole Hermans zegt daarover bij een tentoonstelling in het Rijks Museum van Oudheden te Leiden, waarvoor Rob enkele schilderingen maakte: "In de twintigste eeuw zijn we zo gewend geraakt aan het feit dat de kunstenaar zichzelf een autonome of esthetische rol toebedenkt, dat we ons nog nauwelijks afvragen of de producten die uit dit autonome denkwerk voortvloeien nu wel de grootste kunstwerken van deze eeuw zijn. Leveren de producten in opdracht, die in de eigen stijl en met het eigen handschrift van de kunstenaar zijn gemaakt niet op zijn minst een meerwaarde voor de gemeenschap op? Juist door de autonome houding van menig kunstenaar is de band met het leven vervreemd geraakt, en wordt het Ego gepresenteerd inplaats van het individu en zijn rol in de maatschappelijke ordening."

Een zekere roem verwierf Rob Schotsman als weergaloos portrettist op groot formaat bij de tentoonstelling '100 Jaar Jazz, met tekeningen en schilderingen van Les Paul en Mary Ford, Charlie Parker, Miles Davis en een tal van deze kopstukken en grondleggers uit de geïmproviseerde muziekwereld.

Vele shots in vooral historische films zijn niet meer te maken doordat het uiterlijk van de wereld is veranderd of gewoon niet practisch is in verband met belichting en een onmogelijk aantal andere faktoren die bij het maken van een filmshot een rol spelen. Kunstenaars als Rob Schotsman leveren voor zulke problemen de oplossing, door met een ongekend meesterschap en een ervaren inzicht in te spelen op de wensen van de cineast.

De basis voor dit meesterschap werd gelegd in zijn jaren aan de Rijksacademie en de periode daarna, de revolutionaire tijd 1968, waarin door zijn grote maatschappelijke betrokkenheid zijn werk realistischer en 'eigentijdser' werd; Rob maakt de werkelijkheid 'hautnah' voelbaar, voor alles door zijn ongekend empathisch vermogen - hij balanceert, met groot mededogen, messcherp op de rand van het menselijk sentiment.
Op merkwaardige manier is er ook een schijnbaar uit die tijd stammend 'Javaanse Jongens shag sentiment' van vormgevende invloed geweest; dat zou een verklaring kunnen zijn voor de buitengewwon geslaagde 'coulissen' die gemaakt zijn voor het 'Tropenmuseum'.
Misschien is het vooral dat merkwaardig samengaan van messcherp zijn in waarneming en vaktechnische benadering en mededogen in de verwerking en verbeelding, die hem zijn individuele persoonlijkheid doen terugtrekken uit het geprononceerd kunstenaarschap. Kunstenaarschap moet voor hem, voor alles, dienstbaar zijn aan de functies van het kunstwerk en/of de waarden in het kunstwerk zelf.

 

 

Ogenschijnlijk staan de opdracht-werken in groot contrast met het vrije werk maar het heeft bij Rob Schotsman geleid tot één organisch geheel.

Uiteenlopende disciplines werden vereist bij werk voor kunstmanifestaties, musea, film, reclame, theater en bedrijfsleven, naast verhalend en monumentaal vrij werk, individuele portretten en vrije landschappen. In dat werk, van miniatuur tot plafondschildering, blijkt steeds dat door niet de eerste plaats voor zichzelf op te eisen maar die in te ruimen voor het werk zelf, de specifieke krachten die daarbij nodig zijn ook werkelijk in het werk zelf tot volle expressie komen.

Het zal niemand verbazen dat een kunstenaar die steeds werkt in situaties die door zijn werk hun uiteindelijke vorm krijgen,
ook in de tentoonstellings opbouw zo'n bepalende structuur hanteerd; rustig en beheerst, waardoor uiteindelijk het werk de aandacht krijgt die het verdient.

 

 

INDEX