2011

16 januari - 12 Februari: Rob Schotsman:

"Een Project rond Jan Jacob Slauerhoff."

Het Fries Grafisch Museum heeft Rob Schotsman uitgenodigd om in het 'Auditorium' een vrij project te realisen in het kader van de (ambachts)filosofie van het museum. De wijze van werken van deze (veelal in opdracht werkende) kunstenaar is soms die van de illustrator, soms die van de aan film en fotografie dienstige 'backdrops'-schilder; backdrops zijn grote doeken met landschappen, stadsaanzichten, interieurs e.d.; achtergronden en omgevingen waarin levende acteurs 'de handeling' laten zien: "het binnen gefilmde buiten" - ze worden zo geschilderd dat het oog van de camera er een levende wereklijkheid van maakt. Zo is de toets er een die niet zozeer dienstig is aan het schilderij als zelfstandig ding, maar dienstig aan het kijken; het binnen halen van een visuele ervaring, gewoon met het blote oog of door de lens van de camera.
Uit die wereld komen dan vrijwel meteen alle soorten van trompe l'euils / het schilderij voegt zich naar de omgeving, de omgeving voegt zich naar het schilderij.

Na enig nadenken kwam, als onderwerp, de schrijver / dichter Slauerhoff naar boven; in Leeuwarden geboren met een, Dè Eerste Liefde op Vlieland. Slauerhoff's werk is voor Rob een liefde geworden die hem door zijn vader werd aangereikt; zo is het project ook een ode aan de vader geworden.
De figuur van Slauerhoff en het werk is inspiratie geweest door de direct beeldende kracht. Het Vlieland 'over het water' van Slauerhoff is ook voor Rob een geliefde verblijfplaats waardoor de beeldimpressies van Slauerhoff bij Rob al direct een grote eigenheid hebben. En dan is er in Slauerhoff het onbepaald dwalen door, bijvoorbeeld, de straten van Lissabon, op zoek naar 'groots en meeslepend leven'. Zulk dwalen was de jongere Rob Schotsman zeer bekend en zo visualiseert hij dan ook makkelijk de reëele figuur van Slauerhoff in de straten van de grote steden van de wereld, die zo deel zijn van het zeemansleven - het zwalken.
Passagieren is het sleutelwoord; het 'passagieren' dat zo sterk en nadrukkelijk een heel speciale gemoedstoestand kent; zo afwijkend van 'ergens je domicili kiezen' - een niet geheel vrijblijvende afstandelijkheid in een geestelijk zwevende wereld, een wereld die voor de 'burgers' alleen te vergelijken valt met 'liften'; het liften waarbij contacten onstaan die door hun speciale aard slechts 'in tijdelijkheid zijn'; een toestand die op een dromerige, afstandelijke wijze, héél intensief en ver voorbij de normale privacy gevoelens verblijft; zo anders dan de gevoelens van openheid en mededeelzaamheid waarbij we ons in acht nemen wanneer we weten nog een heel leven met de anderen te zullen doormaken: 'De eenzame ontmoeting' in het zwervend bestaan, waarin aankomst en vertrek onmiddelbaar met elkaar zijn verweven.
Was op die wijze Lissabon bekend terrein, steden als Tanger waren voor de generatie van Rob in zekere mate een must.
Slauerhoff werd in Tanger voor enige tijd huisarts, na het stranden van zijn huwelijk; onder omstandigheden overigens die de kunstenaar Rob Schotsman ook zeker niet bespaard zijn gebleven.

Hieronder een handschrift van J.J. Slauerhoff
Daarnaast een gedicht dat de facetten van zijn leven herbergt

 

Drie Vlinders Fladderen, Dicht Bij Elkaar

 

Drie vlinders fladderen, dicht bij elkaar,
Midden op zee, voorgoed van land verdwaald,
Drie teedren op de woesten oceaan,
Eén ging nog, twee desnoods: een vluchtend paar -
Maar dire! Wat heeft het noodlot uitgehaald?

Toch, zijn ook soms opeens niet over mij
Drie teedre zaligheden bij elkaar,
Terwijl in het gewone nauwelijks één
Zich uit het grijs bestaan verheffen kan?
Dan, ver van 't land waarin ik daaglijks leef,
Komen haar kleine mond en twee zachte ogen
Tezamen tot de glimlach die belooft,
En ik verga en word wijd als de zee,
Eerst nog zo klein, en in 't oneindige vluchtig
Zweeft haar liefde over mij, totdat ik opstorm
Om de andere drieenheid te bezitten,
Haar borsten deinen doe, haar lichaam siddren
Vanuit de plek die ik niet noemen zal,
Omdat ze diep ligt, ik alleen haar ken
En streng bewaak als zee al haar geheimen.

 

 Portretten in het oeuvre van Rob Schotsman:

Tot zijn 38ste werkte Rob geheel en alleen als vrij kunstenaar, daarna kwamen de gebonden opdrachten, waaronder die van portretten (3 x 3 meter) voor 'That's Jazz'
Oorspronkelijk in Darmstadt getoond, werd dit een reizende tetoonstelling die naar 'de Meervaart' in Amsterdam (100 jaar Jazz) kwam en doorreisde naar Amerika.

Charly Parker

Billy Holliday


Tentoonstelling 2009

Het Tropen Museum is enige tijd het 'voltijd werkterrein' geworden. Met name de 'afdeling Mens en Milieu'.
Deze afdeling kent vrijwel geen eigenlijke objecten, zij bestaat geheel uit wandschilderingen van Rob Schotsman, die het thema illustreren:

 

 

 

 

 

 

In deze afdeling van het Tropen Museum te Amsterdam wordt het de bezoeker mogelijk gemaakt om tussen de fotorealistische schilderijen een ervaring te hebben van de dagelijkse realiteiten elders op de wereld.

 

 

 

 

Van tropisch regenwoud, door savanne, tot de moderne grotestadswerkelijkheid van bijvoorbeeld Manilla

 

 

 

 

 


 

http://www.2paint.nl/

 

 

INDEX