30 oktober Het Grafisch Kabinet 6 januari

WILHELM SCHRAMM


&


WALTRAUD PALME

Met het kunstenaarsboek als centrale 'codice' treffen we onder grafisch kunstenaars een groep aan die voorbij de enkelvoudige discipline de humane inhoud tot het werkelijke thema gemaakt hebben van al hun werkzaam handelen.
De uitgesproken boekkunstenaars en uitgevers Wilhelm Schramm en Waltraud Palme zijn exponenten van deze groep, aan de expressionistische zijde, en bij beide (ook al is hun persoonlijke benadering zo 'menselijk' tegengesteld) treffen we een volkomen vrij spel bij hun verhalend creatief epos; dit mogelijk gemaakt door beider volkomen beheersing van alle vaktechnieken, van fotografie tot droge naald, van stempelen tot off set, en van automatisch krabbelen tot complexe beeldmanipulatie.

Bij Waltraud Palme zien we soms zelfs héél directe interacties met 'de anderen' in een speels-vertellende dialoog opbloeien naar verhalen die zichzelf vertellen en waarbij de verteller opgelost wordt in het gezamelijk verhalen. Daartegenover is er de toeweiding aan het afdalen in het persoonlijk onderzoek in eenzaamheid, die drijfveren losmaakt die de bladen bijna attaqueren als een expressionistisch schilder waarbij de linnen-roffelen welhaast hoorbaar wordt.
Middels collagetechnieken en het zodanig gebruik van stempelen dat beeldelementen een vrij ontwikkeling houden zien we de betekenissen veranderen van eendere vormen; het beeldelement is technisch hetzelfde maar is inhoudelijk ontwikkeld naar plaats en inhoud binnen de compositie.

 

Wilhelm Schramm lijkt vaker geleid door impulsen van buiten, maar zoekt die aan de hand van zijn persoonlijke psychologische gang door het leven; dramatisch en fel. Hij ontwikkelt in een totale, fysieke spontaniteit de beeldvertelling naar de inhoud die de dialoog met een verhaal vraagt. Het is prachtig te mogen zien, meelezen met de kunstenaar, hoe hij van rouwe schets, voortdurend waakzaam deze niet te bevriezen, lijn, vlak en kleur de gehele dialoog laat uitspinnen; met van kracht tot wijfeling getuigende schriftuur. In een actieve samenwerking met literatoren als Ingo Cesaro laat hij de dienende functies van de boekillustratie ver achter zich om in een totaalvertelling (schrijver en beeldend kunstenaar als gelijkwaardigen) tot vormgeving van het boek te komen.

 

 

INDEX