Printer / Publisher Home & Vitae

"Printing, however labourintensive, is a direct medium - one must simply work a bit harder."

Joseph Johannes ( Joop ) Visser

"als drukken niet de spontaniteit van schilderen heeft,
laat het dan maar zitten."

 

 

 

 

 

 

collage--detail
calligrafie, fotozetsel, Japans papier, antiek behang, plastics, verguldsel en perkament

 

 

Twee bladen, in opdracht gemaakt, met klassieke thema's.

­ Het rechter blad werd gemaakt in opdracht van de Walleus Bibliotheek te Leiden ­

 

 

 

 

het blad hieronder behoort bij de studies voor de bladen van de Walleus Bibliotheek te Leiden:

'De geschiedenis van de ontdekking van de bloedsomloop.'

Maaike, my dog that is over 15 years old now was a young and boisterous thing in the days I made these prints and she was often with me in the studio;
so she became the model for the dogs Mr. Waleus used for his experiments. The prints tell the history of the discovery of the circulation of the blood and the discussions scientists had amongst each other, the church, and some philosophers.
linocut, led- and wooden typeface (±100x100)
Bij zulke bladen zijn de teksten steeds bij bestudering van het onderwerp en de daarbij horende lees-sessies gevonden en gekozen door de kunstenaar zelf;
daarbij wordt steeds geprobeerd een zo volledig mogelijk 'verhaal' te vertellen, waarbij de teksten verzamelingen steekwoorden zijn die de gebruiker kan nemen om toegang tot het intressegebied te krijgen.
Wie bijvoorbeeld 'exercitatio anatomica' in een zoekprogramma intypt zal merken wat ik bedoel. Hetzelfde geldt voor 'Ibn al-Nafis'. Bij het uitvoeren van opdrachten is niet alleen het prentmateriaal en de typografie door de kunstenaar bepaald, maar ook de teksten zelf en tekstelementen, ze vormen een onverbrekelijke eenheid.

 

 

 

Linocut on monoprintuit 'The Only Jelousy of Emer'
"for a fair few years I work on a complete new translation of this special piece in Gael-literature"

 

 

'Binsey Poplars, felled 1879'
etching to go with poems of Ger Manley Hopkins and Guido Gezelle.

Ets uit een uitgave met gedichten van Manley Hopkins en Guido Gezelle.

 

The etching had only one bath, the differet greys are a result of the drawing technique.

 

In deze ets zijn de grijzen opgebouwd door de pure tekentechniek, de plaat is slechts één maal geëtst.

 

 

 

Dry Points have been used for small book productions (editions of 7, and smaller)

Home

Dos Villancico's Joop ( J. J. ) Visser Een uitgave met als basis twee Spaanse volksgedichtjes

 

een kalenderblad in offset, deels handlitho.

Zulke bladen kwamen tot stand door zowel in de films, als op de platen te schilderen en te corrigeren en voorvolgens tijdens het drukken in de pers, voor een tweede doorvoer, verder te corrigeren.

 

 

 

 

 

Schilder / Painter