1996; ’The Soundscapes’ - persoonlijke gedachten:

In de jaren ’70 meteen getroffen door, en een sterke verwantschap hebbende met, het werk van de Canadese componist/geluidstechnicus Robert Murray Schafer zoek ik, naast klank-elementen die in ‘the soundscape’ een rol spelen, naar analogieën in vorm en kleur; en naast de directe en vooral individueel-emotionele, dan toch vooral naar formele elementen, inzetbaar in situaties van overdracht, zoals in de kunsten.
Dat is een door mij gebruikte, maar zeker niet ‘eigen’ en zeker ook kritisch beschouwde, Bauhaus benadering van expressie-middelen. Ernstiger echter wantrouw ik de analoge emotionele vorm- en kleurkeuze en het zogenaamd rijmbeeld. Te gemakkelijk wordt schijnbare verstaanbaarheid bereikt door gebruik van platitudes die feitelijk afleiden van de dialoog en deze tot zelfingenomen monoloog maken.
Mijn eerste ‘cultureel geluid in het landschap’ ervaring – een herinnering verwoord in een interview na een concert in Dodorama, Rotterdam – is die van de beiaard van de Martinikerk in Sneek, zwervend in de velden rond Sneek. Eerder dan welk ook was de beiaard een ‘eigen’ instrument.
De kalender-vormgeving stuurt aan op ruimtelijke monumentaliteit door eenvoudige rekenkundige ingrepen; het geheel krijgt een architectonisch karakter.

____________________________________

EIGENAARDIGE KALENDER: 1996

EIGENTÜMLICHER KALENDER

UN CALENDRIER SINGULIER

AN IDIOSYNCRATIC CALENDAR

Joop Visser / drukkerij douma dokkum ©
the sound-scapes

GEVOELDE--GELUIDEN

geluiden; zoals ze bij de tijd horen

Zes maal hetzelfde bepaalde vlak. Zes snijlijnen bepaald door een eenvoudige reeks. Steeds twee kleurvlakken per blad, numerologisch gekozen en vormgegeven aan de hand van de textuele inhoud en de bepalingen van de snijlijnen. Het corps van de letter bepaald door de maat die per blad overblijft in het onversneden vertikale vlakdeel. Het corps van de cijfers bepaald door wetmatige opdeling van het grootste vlak. Textuur van de cijfers handmatig op de plaat doen ontstaan.

-soms zijn voor mij geluiden typerend voor een tijd-

Een tijd, een jaargetijde, een periode in je leven, ze hebben een objectieve en een subjectieve invloed op een geluid.

Uitgangspunt voor deze kalender waren de volgende,
voor mij belangrijke, geluidservaring in de maanden:

 januari - februari
de hemel / het zoemen
het bijna onhoorbare geluid van
een wolk vliegjes, die opstijgt uit de
warmte van een juist gekeerde
composthoop en die daarboven blijft
hangen, op een koude, maar
stralende dag in mijn achtertuin
 maart - april
het ruisen
het haast stroperige geluid van een
ijskoude bergbeek, dat nog niet
wordt onderbroken/beïnvloed door
jonge waterplanten, terwijl dikke
algen de steengeluiden dempen in
het Zwarte Woud
 mei - juni
de wouden / het gillen
de onbegijpelijke schreeuwen,
vantussen donkere boomstammen,
van jongens/mannen, die zich niet
bewust lijken van de aanwezigheid
van anderen en slechts bezig zijn
met hun eigen droomwereld
 juli - augustus
de stilte
de plotselinge stilte na stortbuien,
rukwinden en onweer afgewisseld met,
hevig dampende, zonneschijn in Toscane;
het ongrijpbare moment in het oog van
een wervelwind aan de kust van Cumbria
 september - oktober
de knal
exploderende graanstengels tussen
de knetterende vuren op de juist geoogste velden, tijdens een zons-
ondergang, die schuilgaat achter
flarden rook bij Sudbury, Suffolk;
breken/verweren van rots in Yorkshire
 november - december
wind / het bulderen
de bolle, geluidwegnemende wind over
de lege Friese greiden, met daarin het
zwiepen en trompetteren van een
groot koppel trekkende zwanen; daags
nadat de storm in de galmgaten van de
torens beukte

 

1993 1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017

hoofdpagina kalenders/main page calendars

INDEX