shop page 2

 te koop for sale

 winkel pagina 2

etching, dry point, and music ets, droge naald, en muziek

de Galerie van het atelier

originele prenten en CD's van
Joop Visser.

Het is mogelijk prenten te bestellen per e-mail:
itplein19@planet.nl

Prijzen inclusief btw.;
verzending in overleg
verzending uitsluitend na betaling.

the Gallery of the workshop

original prints and CD's from the artist Joseph J. Visser.

e-mail orders are possilble:
itplein19@planet.nl

Prices include vat.;
about the conditions of sending we contact you,
sending only after payment (in Euro) has come in.


'Jorwert, van Littens te zien'

- etching (from zink), printed by the artist, approx. 1980, 10 exx. (scouts honor; originally never date, signed or number, will be signed now by the artist
print: hoog 6,8 x breed 11,6 cm, on Hahnemühle etching paper 55,5 x 39 cm (together with the next print - they can be purchased seperately, making the paper half that size)
- ets (op zink), gedrukt door de kunstenaar, rond 1980, 10 exx. (naar eer en geweten; van origine nooit gedateerd, gesigneerd, of genummerd, wordt nu gesigneerd door de kunstenaar
prent: up 6,8 x wide11,6 cm, op Hahnemühle etspapier: 55,5 x 39 cm (tesamen met de volgende prent - kunnen losgesneden worden aangekocht)

'Jorwert, van Littens te zien': 70,- + 13,30 btw/vat total: 83,30 Euroboth upper and lower print on sheet as mentioned: 120,- + 22,80 total:142,80 Euro :beide prenten boven en onder op het genoemde papierformaat

'Grondmist richtig Mantgum'

- etching (from zink), printed by the artist, approx. 1980, 10 exx. (scouts honor; originally never date, signed or number, will be signed by the artist now)
print: hoog 9,7 x breed 11,8 cm, on Hahnemühle etching paper 55,5 x 39 cm (together with the next print - can be purchased seperately, which would make the paper half that size)
- ets (op zink), gedrukt door de kunstenaar, rond 1980, 10 exx. (naar eer en geweten; van origine nooit gedateerd, gesigneerd, of genummerd, wordt nu gesigneerd door de kunstenaar)
prent: up 9,7 x wide11,8 cm, op Hahnemühle etspapier: 55,5 x 39 cm (tesamen met de volgende prent - kunnen losgesneden worden aangekocht)

'Grondmist richtin Mantgum': 70,- + 13,30 btw/vat total: 83,30 Euro

 


 

'Pieper'

- etching (from zink), printed and hand coloured (monochrome-aquarel, the internet seems to show more colours) in wet print; by the artist 1979, 10 exx. with date, signature and number
print: hoog10,7 x breed14,7 cm, on Hahnemühle etching paper 65 x 50 cm
- ets (op zink), gedrukt en hand-ingekleurd (monochroom-aquarel, het internet lijkt meerkleuren te laten zien) in de natte prent door de kunstenaar, 1979, 10 exx. gedateerd, gesigneerd en genummerd
prent: up10,7 x wide14,7 cm, op Hahnemühle etspapier: 65 x 50 cm

'Pieper': 150,- + 28,50 btw/vat total: 178,50 Euro

 


Winter -'Schaatsen'

- etching (from zink, with an extra partial-plate with blind dry point), printed by the artist 1978,
100 exx. (guaranteed, honor of the artist) with signature - some never numbered, or dated
print: up14 x wide17,7 cm, on Hahnemühle etching paper 65 x 50 cm
(this photograph does hardly show the extra plate -lower side of the print - giving the uneven snowcover on the ice real body)

- ets (op zink met extra plaat met blinddruk van droge naald), gedrukt door de kunstenaar, 1978,
100 exx. (gegarandeerd door kunstenaars eer) gesigneerd - sommige nooit genummerd, of gedateerd
prent: hoog14 x breed17,7 cm, op Hahnemühle etspapier: 65 x 50 cm
(deze foto toont nauwelijks de reliefgedrukte extra plaat aan de onderzijde, die het effect van gedeeltelijk weggeveegde sneeuw weergeeft)

'Schaatsen': 80,- + 15,20 btw/vat total: 95,20 Euro

 


'Jan/Febr'

- dry point (from zink, with an extra partial-plate), printed by the artist 1981,
13 exx. with signatur, numbered, and dated
print: up13,5 x wide14,7 cm, on Hahnemühle etching paper 28 x 39,2 cm
(this photograph does hardly show the extra plate -lower side of the print - giving the uneven snowcover on the ice real body)

- droge naald (op zink met extra plaat), gedrukt door de kunstenaar, 1981,
13 exx. gesigneerd, genummerd en gedateerd
prent: hoog13,5 x breed14,7 cm, op Hahnemühle etspapier: 28 x 39,2 cm
(deze foto toont nauwelijks de reliefgedrukte extra plaat aan de onderzijde, die het effect van gedeeltelijk weggewaaide sneeuw weergeeft)

'Jan/Feb': 110,- + 20,90 btw/vat total: 130,90 Euro

 


Winter, boerderijtje


Boerderij aan het Krûswetter te Easterlittens
Het gebouw is kort nadat de prent is gerealiseerd afgebroken.

- Droge naald (van zink getrokken) gedrukt door de kunstenaar, 10 exx., prent 1977, druk 1979
Gesigneerd, genummerd en gedateerd
prent 24,5 x 29,5 cm, Hahnemühle etspapier 50 x 39 cm
als bij een oplaag van 10 in drogenaald op zink gebruikelijk zijn de afdrukken tamelijk ongelijk aan elkaar

- Dry point (from zink-plate) printed by the artist, 10 exx., drawn 1977, printed 1979
signed, numbered and dated
print 24,5 x 29,5 cm, Hahnemühle etching-paper 50 x 39 cm
as cannot be avoided in an edition of 10 from zink, the prints are (just a bit more) slightly differing in quality, than in etching would be the case

'Winter, boerderijtje': 260,- + 49,40 btw/vat total: 309,40,- Euro


Aantekening van de kunstenaar bij dit prentje:
"Onderstaand, nu geasfalteerd fietspad, was de onverharde trekdijk langs de 'Ljouwerter Feart op nei Baerd' bij Easterlittens- een schapedijkje aan de overzijde van bovenstaande boerderij - dat door de schapen keurig werd bijgehouden en ook functioneel (door de typische eigenschappen van schapen) werd aangetrapt, om zo de stevigte te hebben en te houden die geheel samenhing met wat we anno 2010 'functioneel ecologisch landschapsbeheer' zouden noemen. De eigenaar van de schapen maaide ook jaarlijks het riet, daar en aan het dijkje langs de Boalserterfeart en oogstte daarvan twee hoogopgelade, platte trekschuiten (ten behoeve van verkoop aan rietverwerkers elders) die in mijn herinnering als op een Japanse prent (stom dat ik die nooit gemaakt heb) met een vaarboom, van bovenop het opgetaste hooi, door hem over de kruising 'gepeddeld' werd - door de tijd van het jaar (vroeg voorjaar) in een zilveren waas van mist.
Sorry, staat allemaal niet op de prent, maar moest ik toch even kwijt - het vertelt iets over de motivatieven om deze en andere prenten te maken"

De prent hoort in series die gemaakt werden rond 1980 toen Joop Visser met een overheids-stipendium twee jaar lang landschapsonderzoek deed; een ecologische studie met de middelen van de kunstenaar. De resultaten van dit onderzoek zijn onderandere vastgelegd in mappen met teksten, en met deze en vele andere prenten).

'hekje op trekweg'
'fence on a towpath'

- Droge naald (van zink getrokken) gedrukt door de kunstenaar, 10 exx., 1979
Gesigneerd, genummerd en gedateerd
prent 4,3 x 11,8 cm, samen op vel met prent hieronder: Hahnemühle etspapier 56 x 39 cm (losgesneden verkrijgbaar, wat de papiermaat halveert)
als bij een oplaag van 10 in drogenaald op zink gebruikelijk zijn de afdrukken tamelijk ongelijk aan elkaar

- Dry point (from zink-plate) printed by the artist, signed and numbered, 10 exx., printed 1979
signed, numbered and dated
print 4,3 x 11,8 cm, together with the next print on Hahnemühle etching-paper 56 x 39 cm (can be seperatly puchased, which would make a sheet measuring half of that)
as cannot be avoided in an edition of 10 from zink, the prints are (just a bit more) slightly differing in quality, than in etching would be the case

'hekje op trekweg': 70,- + 13,30 btw/vat total: 83,30 Euroboth upper and lower print on sheet as mentioned: 120,- + 22,80 btw/vat total: 142,80 Euro :beide prenten boven en onder op het genoemde papierformaat

'dam'

- Droge naald (van zink getrokken) gedrukt door de kunstenaar, 10 exx., 1979
Gesigneerd, genummerd en gedateerd
prent 4,2 x 11,7 cm, samen op vel met prent hierboven: Hahnemühle etspapier 56 x 39 cm (losgesneden verkrijgbaar wat de papier maat halveert)
als bij een oplaag van 10 in drogenaald op zink gebruikelijk zijn de afdrukken tamelijk ongelijk aan elkaar

- Dry point (from zink-plate) printed by the artist, signed and numbered, 10 exx., printed 1979
signed, numbered and dated
print 4,2 x 11,7 cm, together with former print on Hahnemühle etching-paper 56 x 39 cm (can be seperatly puchased, which would be than on half of the papersize)
as cannot be avoided in an edition of 10 from zink, the prints are (just a bit more) slightly differing in quality, than in etching would be the case

'dam': 70,- + 13,30 btw/vat total: 83,30 Euro


 


CD's are temporarily out of stock / de CD's zijn tijdelijk niet meer leverbaar


CD nr: 1.: Off the British Isles & Glen Lyon; for Carillon;
performed by AUKE de BOER on the carillon of the University of Groningen

CD nr: 2.: New Music for Music Box; played by the composer
on the 'pling/plong' mechanical instrument sold by the Museum van Speelklok tot Pierement

  shop page 2

 winkel pagina 2Joseph Johannes (Joop) Visser Personal Home & Vitae

INDEX